/* * polozky slovniku, kodovani UTF-8 */ var dictionary = new Array(); dictionary[0] = ['abnormal ground conditions', 'nenormálny stav ihriska ako je pôda v oprave, príležitostná voda, uskutočňované opravy na ihrisku atď.']; dictionary[1] = ['academy', '1.golfová škola
2.zmenšenina golfového ihriska pre nácvik krátkej hry']; dictionary[2] = ['accessories', 'plochý švih']; dictionary[3] = ['ace', 'eso, vlastne jamka zahraná na jeden úder alebo "hole in one"']; dictionary[4] = ['address', 'postoj golfisty pri založení palice za loptičku']; dictionary[5] = ['addressing ball', 'založenie palice za loptičku pred odpálom']; dictionary[6] = ['aerification', 'prevzdušňovanie trávnatého porastu prerezávaním špeciálnými strojmi']; dictionary[7] = ['air shot', 'hráč vykoná úder, ale palicou minie loptičku, ktorá sa pohne maximálne prúdom vzduchu']; dictionary[8] = ['albatros', '(-3) - počet ran na jednej jamke nižší o tri než je norma alebo „pár“ jamky']; dictionary[9] = ['all weather', 'označenie výbavy golfistu do každého počasia']; dictionary[10] = ['amateur golfer', 'amatérský golfista, ktorý nemôže obdržať ako cenu v turnaji peňažný obnos']; dictionary[11] = ['approach', 'prihrávka na krátku vzdialenosť']; dictionary[12] = ['army golf', 'výraz pre hru, pri ktorej hráč odpaľuje postupne loptičku raz naľavo, potom napravo mimo fairway a tak postupuje ďalej']; dictionary[13] = ['back foot', 'zadná noha golfistu pri postoji, ktorá je vzdialenejšia od cieľa']; dictionary[14] = ['back nine', 'zadných deväť jamiek neboli jamky č.10 až 18']; dictionary[15] = ['backspin', 'úder, po ktorom má loptička spätnú rotáciu a po dopade sa kotúľa späť k hráčovi']; dictionary[16] = ['bag', 'vak na nosenie palíc s mnohými vačkami na ďalšie nevyhnutnosti potrebné pri hre, vyrábaný v rôznych veľkostiach a objemoch']; dictionary[17] = ['balata', 'tvrdý a pružný materiál užívaný na výrobu povrchového plášťa loptičiek']; dictionary[18] = ['ball cleaner', 'prístroj, v ktorom si golfisti môžu umyť svoje loptičky']; dictionary[19] = ['ball lost', 'stratená loptička']; dictionary[20] = ['ball retriever', 'teleskopické lovítko, ktorým si hráč môže vytiahnuť loptičku z vody alebo z miest, kam nesmie vstúpiť ako sú napr. bio zóny']; dictionary[21] = ['baseball grip', 'držanie palice bez prepletených prstov, ruky objímajú "grip" prsty vedľa seba']; dictionary[22] = ['bio zone', 'bio zóna alebo územie na ihrisku, ktoré je chránené, a z ktorého nie je hra povolená, často tam golfista nesmie ani vstúpiť']; dictionary[23] = ['birdie', '(-1) - počet ran na jednej jamke nižší o jednu ako je norma alebo „par“ jamky']; dictionary[24] = ['birdie card', 'čisto český výraz (v angličtine neexistuje) pre sprievodcov po ihrisku, teda je malý zošitok s mapkami jamiek na jednotlivých listoch, kde sú vykreslené jednotlivé jamky so všetkými orientačnými vzdialenosťami (viz "yardage book", "course guide")']; dictionary[25] = ['blade', '„žiletka“ alebo palica typu „iron“, jej kovová hlava je tenká v celej ploche, s ktorou hrajú veľmi dobrí golfisti, opak "cavity back"']; dictionary[26] = ['blocks', 'farebné značky, ktoré vytyčujú „štartovnú čiaru“ jamky na každom odpalisku, minimálne sú dvoje, pre pánov sú žlté a pre dámy červené']; dictionary[27] = ['blue stakes', 'modré kolíky využívané na ihrisku k vytýčeniu hraníc „pôdy v oprave“ alebo „ground under repair“']; dictionary[28] = ['bogey', '(+1) - počet ran na jednej jamke vyžší o jednu než je norma alebo „par“ jamky']; dictionary[29] = ['bounce', 'vytočenie spodnej hrany hlavy palice „sand wedge“, ktoré napomáha lepšiemu priechodu palice pieskom']; dictionary[30] = ['break', 'zlom  - terénu alebo terénna vlna']; dictionary[31] = ['British Open', 'najstarší golfový turnaj na svete, hrajúci sa od roku 1860 vo Veľkej Británii, ktorého sa môžu zúčastniť profesionálni aj amatérski hráči']; dictionary[32] = ['buggy', 'autíčko s elektrickým alebo spaľovacím motorom, obvykle pre dvoch hráčov, na ktoré si každý z nich môže pripútať svoj "bag" s palicami']; dictionary[33] = ['bunker', 'prehĺbenie v dráhe jamky alebo na jej okraji, naplnená pieskom či zarastená vyžšou trávou']; dictionary[34] = ['burrowing animal', 'zahrabávajúce sa zviera vytvára nory, z ktorých môže golfista beztrestne zdvihnúť loptičku']; dictionary[35] = ['bush', 'krík, jedna z vecí, ktoré dokážu potrápiť golfistov na ihrisku']; dictionary[36] = ['caddy', 'golfistov pomocník a nosič jeho palíc']; dictionary[37] = ['cannon start', 'čisto slovenský výraz, ktorý golfová angličtina nepozná, je to turnajový štart, pri ktorom začnú hrať hráči naraz zo všetkých odpalísk na ihrisku']; dictionary[38] = ['captain', '1.kapitán golfového klubu, ktorý je poverený veškerou agendou
2.kapitán športovného družstva']; dictionary[39] = ['care of the course', 'starostlivosť o ihrisko – jeden z bodov golfovej etiky, medzi ktoré patrí vypichovanie jamiek (viz "pitchmark") po dopade loptičky na „green“, uhrabávanie šlapají a stôp po údere do loptičky v piesku, (viz "sand bunker"), vrátenie vyseknutých drnov (viz "divot"), atd.']; dictionary[40] = ['carry', 'vzdialenosť, ktorú loptička vykoná z miesta odpalu po úderi palicoou po jej prvý dopad na zem']; dictionary[41] = ['cart', 'vozík, ručný alebo na elektrický pohon, na ktorý golfista upína svoj „bag“ s palicami']; dictionary[42] = ['casual water', 'náhodná voda, ktorá sa dočasne objaví na ihrisku']; dictionary[43] = ['cavity back', 'zadná dutina na hlavách palíc typu „iron“, kde materiál je rozložený tak, aby väčšia časť hmotnosti hlavy palice bola na spodku hlavy, čo napomáha razancii pri údere']; dictionary[44] = ['CGF', 'skratka pre „Czech Golf Federation“ alebo Českú golfovú federáciu']; dictionary[45] = ['club', '1.golfová palica
2.golfový klub']; dictionary[46] = ['compresion', 'stlačiteľnosť loptičky vyznačená číslom (90, 100, 110) na jej povrchu, čím vyžšie číslo, tým „tvrdšia“ loptička']; dictionary[47] = ['condor', '(-4) - počet ran na jednej jamke nižší o štyri než je norma alebo „par“ jamky']; dictionary[48] = ['consideration for other players', 'ohľad na ostatných hráčov – jeden z bodov golfovej etiky, vyžadujúci ohľaduplnosť k ostatným hráčom']; dictionary[49] = ['country club', 'dedinský klub mimo mesta, kde je možné mimo golfu nájsť i ďaľšie možnosti vyžitia ako napr. jazdu na koni, bazén, tenis, ale i obchody, reštaurácie a ubytovanie a pod. ']; dictionary[50] = ['course', 'kurz - viz "golf course"']; dictionary[51] = ['course guide', 'sprievodca po ihrisku, čo je malý zošit s mapkami jamiek na jednotlivých listoch, kde sú vykreslené jednotlivé jamky so všetkými orientačnými vzdialenosťami (viz "yardage book", "birdie card")']; dictionary[52] = ['course handicap table', 'tabuľka, podľa ktorej sa prepočítavá hráčov presný „handicap“ na hrací „handicap“ pre to, ktoré ihrisko podľa znormovania']; dictionary[53] = ['course map', 'mapa ihriska, umiestená blízko recepcie golfového klubu']; dictionary[54] = ['course rating', 'hodnotenia ihriska alebo normované']; dictionary[55] = ['cover', 'kryt, ktorý sa navlieka na hlavy palíc - dreva - alebo „woods“, chrániaci pred otĺkaním']; dictionary[56] = ['CR', 'skratka pre "course rating" alebo pre normovanie ihriska']; dictionary[57] = ['cup', '1.pohár aj ako označenie súťaže, napr. „Ryder cup“
2.jamka
3.umelohmotná vložka v jamke']; dictionary[58] = ['cut', 'rez - vopred stanovený výsledok, zaručujúci postup do finálových kôl pri veľkých turnajoch, ktorý rozdelí štartovnú listinu, teda hráčov, takže o víťazstvo bojujú  len tí momentálne najlepší']; dictionary[59] = ['Czech Golf Federation', 'Česká golfová federácia']; dictionary[60] = ['demo day', 'predvádzací deň, pri ktorom firma vystavuje a ponúka zbožie, ktoré si môžete i vyskúšať']; dictionary[61] = ['dimples', 'dierky na golfovej loptičke, ktorých je okolo 400, sú rôzne veľké a zostavené do rôznych vzorcov']; dictionary[62] = ['distance', 'vzdialenosť']; dictionary[63] = ['divot', 'vyseknutý kus trávy so zeminou pri odpale loptičky']; dictionary[64] = ['dogleg', 'psia noha, čo je výraz pro „fairway“, ktorá uhýba z priameho smeru']; dictionary[65] = ['double bogey', '(+2) - počet rán na jednej jamke vyžší o dve než je norma alebo „par“ jamky']; dictionary[66] = ['downhill', 'dole z kopca']; dictionary[67] = ['DQ', 'skratka vo výsledkoch pre hráča, ktorý bol diskvalifikovaný']; dictionary[68] = ['draw', 'loptička letí rovno a na konci zatáča vo vzduchu doľava, za chrbát golfistov (platí pre pravorukého hráča)']; dictionary[69] = ['drive', 'úder z odpaliska, po ktorom letí loptička na veľkú vzdialenosť']; dictionary[70] = ['driver', 'palica typu „wood“, užívaná pre hru z odpaliska, pre dlhé a nízke údery']; dictionary[71] = ['driving range', 'cvičná lúka pre nácvik dlhých odpalov loptičky']; dictionary[72] = ['driving range ball', 'loptička špecifickej konštrukcie pre cvičnú lúku, s ktorou nie je povolená hra na ihrisku']; dictionary[73] = ['drop', 'spustenie loptičky na zem z natiahnutej ruky vo výške ramien']; dictionary[74] = ['drop area', 'vyznačený priestor na niektoré z jamiek na ihrisku, kde je možné urobiť „drop“ potom, čo hráč napr. stratil loptičku v „bio zóne“']; dictionary[75] = ['dual start', 'dvojitý štart pri turnajoch, obvykle vykonávaný z odpalísk jamiek č.1 a č.10']; dictionary[76] = ['dual wedge', 'iný názov pre „gap wedge“']; dictionary[77] = ['DW', 'skratka pre „dual wedge“ alebo ďaľšia palica typu "wedge"']; dictionary[78] = ['E', 'skratka pre „equals“, užívaná vo výsledkových listinách, znamenajúca, že hráč zahral „par“ ihriska']; dictionary[79] = ['eagle', '(-2) - počet ran na jednej jamke nižší o dve než je norma alebo „par“ jamky']; dictionary[80] = ['EGA', 'skratka „European Golf Association“ alebo Európskej Golfovej Asociácie']; dictionary[81] = ['eight iron', 'palica typu železo alebo "iron" číslo 8']; dictionary[82] = ['EPGA', 'skratka pre „European Professional Golf Association“ alebo Európsku profesionálnu golfovoú asociáciu']; dictionary[83] = ['etiquette', 'etiketa alebo etika, teda pokyny pre chovanie golfistov na ihrisku, ktorú nájdete v prvom oddiele Pravidiel golfu už od roku 1899']; dictionary[84] = ['European Golf Association', 'Európska Golfová Asociácia, ktorá združuje národné golfové asociácie a federácie z Európy']; dictionary[85] = ['European Tour', 'názov pre európsky seriál golfových turnajov']; dictionary[86] = ['face', 'líc alebo úderová plocha hlavy palice']; dictionary[87] = ['fade', 'loptička letí rovno a ku koncu letu zatáča vo vzduchu doprava, pred golfistu (platí pre pravorukého golfistu)']; dictionary[88] = ['fairway', 'dráha jamky s nízko strihanou trávou medzi odpaliskom a jamkoviskom']; dictionary[89] = ['fairway bunker', 'piesková prekážka na dráhe jamky alebo na jej okraji, mnoho úmyselne brániaca zkracovanie hry']; dictionary[90] = ['fairway wood', 'fervejové drevo, užívané väčšinou pre odpaly loptičky z dráhy jamky (viz "fairway") na väčšiu vzdialenosť']; dictionary[91] = ['featherie', 'názov jednej z prvých golfových loptičiek, tzv. peráku, kedy do ručne zošitého koženého obalu bolo napchané sparené perie']; dictionary[92] = ['fee', 'poplatok za hru, obvykle na celé kolo, teda na 18 jamiek']; dictionary[93] = ['five iron', 'palica typu železo alebo "iron" číslo 5']; dictionary[94] = ['flagstick', 'vlajková tyč, na ktorej je zavesená vlajočka, zapichnutá do vložky jamky, a označujúca polohu jamky na jamkovisku']; dictionary[95] = ['flat swing', 'plochý švih']; dictionary[96] = ['flight', 'skupina hráčov, ktorí hrajú spolu, obvykle dvoj až štvorčlenná']; dictionary[97] = ['foot wedge', 'palica, ktorú nekúpite v žiadnom obchode, ale ktorú mnohí hráči majú so sebou pri hre, je to výraz pre nenápadné vykopnutie loptičky nohou z nevhodnej pozície']; dictionary[98] = ['FORE!', 'varovný výkrik, užívaný na celom svete, ktorý varuje hráča, že k nim po odpale letí loptička a mohlo by dôjsť ku zraneniu']; dictionary[99] = ['foregreen', 'pruh trávy lemujúci „green“']; dictionary[100] = ['four iron', 'palica typu železo alebo "iron" číslo 4']; dictionary[101] = ['four piece ball', 'štvorvrstvová loptička s obalovým plášťom']; dictionary[102] = ['foursome', 'hra dvojíc jednou loptičkou, pri ktorej sa hráči jednej strany striedajú v odpaloch']; dictionary[103] = ['free drop', 'beztrestné spustenie loptičky napr. u pôdy v oprave - viz "drop"']; dictionary[104] = ['front foot', 'predná noha golfistu pri postoji, ktorá je bližšia ku cieľu']; dictionary[105] = ['front nine', 'predných deväť jamiek na ihrisku, teda jamky č.1 až 9']; dictionary[106] = ['full swing', 'celý alebo plný golfový švih']; dictionary[107] = ['G-wedge', 'skrátený názov pre „gap wedge“']; dictionary[108] = ['G&CC', 'skratka pre "golf & country club"']; dictionary[109] = ['gallery', 'diváci na veľkých golfových turnajoch']; dictionary[110] = ['game', 'hra']; dictionary[111] = ['gap wedge', 'palica typu „wedge“, ktorá má „loft“ alebo sklon úderovej plochy vyplňujúci medzeru medzi palicami – „pitching wedge“ a „sand wedge“']; dictionary[112] = ['GC', 'skratka pre "golf club"']; dictionary[113] = ['gentlemen', 'páni']; dictionary[114] = ['gentlemen only ladies forbidden', '"páni, len dámy zakázané" alebo "akože" vtipné vysvetlenie vzniku slova „golf“']; dictionary[115] = ['global oscilation at low frequency', '

"celkové kývanie v pomalom rytme" - ďaľšie nepravdivé vysvetlenie pôvodu slova „golf“

']; dictionary[116] = ['glove', 'rukavica, ktorú si golfisti navliekajú na jednu ruku - švihová']; dictionary[117] = ['GOLF', 'nepravdivé tvrdenie o tom, ako vzniklo slovo „golf“, pričom druhé vysvetlenie je menej používané
1.„gentlemen only ladies forbidden“ alebo „páni, len dámy zakázané“
2.„global oscilation at low frequency“ alebo „celkové kývanie v pomalom rytme“']; dictionary[118] = ['golf & country', 'golfové ihrisko mimo mestskú aglomeráciu na dedine, kde je mimo golfu možné si napríklad zajazdiť na koni alebo na bicykli']; dictionary[119] = ['golf club', '1. golfový klub ako spoločenstvo golfistov
2. golfová palica']; dictionary[120] = ['golf course', 'golfové ihrisko, či už má 18 jamiek, čo je klasická veľkosť, alebo ich má len deväť']; dictionary[121] = ['golf resort', 'areál, obvykle hotelový, s vlastným ihriskom a ďalšími športoviskami']; dictionary[122] = ['golf simulator', 'kabína v golfovej hale zvaná „indoor“, v ktorej sa premieta na plátno obraz golfového ihriska a vďaka rôznym technológiám je registrovaný let golfovej loptičky, ktorý hráč vo vnútri kabíny odpaluje do premietaného obrazu a tým je umožnená celkom normálna hra ako na vonkajšom golfovom ihrisku']; dictionary[123] = ['golfer', 'golfista']; dictionary[124] = ['grand slam', 'výraz pre štyri najväčšie golfové turnaje – US Masters, US Open, British Open a US PGA Championship']; dictionary[125] = ['graphit shaft', 'násada palice vyrobená z umelo vytvoreného materiálu, ktorý je pružnejší než oceľ']; dictionary[126] = ['grass bunker', 'prehĺbenie v dráhe jamky alebo „chrániaci“ „green“, zarastené vyžšou trávou']; dictionary[127] = ['green', 'rôzne tvarovaná uzavrená časť dráhy jamky s najnižšou strihanou trávou, alebo jamkovisko, kde je vyvrtaná do zeme jamka a zasunutá do nej vlajočka na tyči']; dictionary[128] = ['green fee', 'poplatok za hru, obvykle na celé kolo, teda na 18 jamiek']; dictionary[129] = ['greenkeeper', 'osoba, zodpovedná za údržbu a kvalitu ihriska']; dictionary[130] = ['grip', 'držadlo alebo rukoväť na konci palice, kde hráč drží golfovú palicu']; dictionary[131] = ['grooves', 'drážky, ktoré sú na úderových lícach hláv palíc']; dictionary[132] = ['ground under repair', 'pôda v oprave, čo je vyznačené územie na ihrisku, z ktorého golfista nemusí hrať']; dictionary[133] = ['GUR', 'skratka pre „ground under repair“ alebo „pôda v oprave“']; dictionary[134] = ['gutta percha', 'kaučuk, hmota, ktorá prispela k rozšíreniu golfu, umožnila priemyslovú výrobu loptičiek a tým pádom zníženie ich ceny, naviac loptičky z kaučuku mali lepšie vlastnosti']; dictionary[135] = ['half set', 'polovičná sada palíc']; dictionary[136] = ['half swing', 'polovičný švih']; dictionary[137] = ['handicap', '1.číselné vyjadrenie golfistových schopností, u nás uvádzané na jedno desatinné miesto
2.v niektorých zemiach značenie obtiažnosti jamiek na ihrisku']; dictionary[138] = ['hard green', 'tvrdý grýn']; dictionary[139] = ['haskel', 'loptička, v ktorej na kaučukové jadro bola namotaná natiahnutá gumová niť, čím sa zlepšili jej vlastnosti']; dictionary[140] = ['hazards', 'prekážky na ihrisku všeobecné, vodné, pieskové aj trávnaté']; dictionary[141] = ['HCP', 'skratka pre „handicap“']; dictionary[142] = ['head', 'hlava golfovej palice nasadená na „shaft“ alebo násadu']; dictionary[143] = ['heavy rough', 'hustý „rough“ alebo neudržovaná nesekaná tráva']; dictionary[144] = ['heel', 'päta palice, čo je miesto na spodnej strane hlavy pod krčkom']; dictionary[145] = ['hire', 'prenájom, kedy na ihrisku je možné si prenajať jak „bag“ a palice, tak „cart“, prípadne „buggy“']; dictionary[146] = ['hole', '1.jamka na jamkovisku
2.kompletná jamka od odpaliska po „green“']; dictionary[147] = ['hole in one', 'malý zázrak, kedy loptička skončí po údere z odpaliska v jamke']; dictionary[148] = ['honor', 'česť odpáliť prvý z odpaliska jamky']; dictionary[149] = ['hook', 'loptička letí vzduchom oblúkom doľava, akoby za chrbát golfistom (platí pre pravorukého golfistu)']; dictionary[150] = ['hosel', 'krčok hlavy palice, do ktorého je vsadený „shaft“']; dictionary[151] = ['hybrid', 'hybridná palica, ktorá je napolovicu „wood“ a napolovicu „iron“']; dictionary[152] = ['championship', 'šampionát sa hovorí niektorým významným golfovým turnajom']; dictionary[153] = ['championship tees', 'označenie pre majstrovské odpaliská, ktoré sú veľmi ďaleko od jamky, takže tam radšej ani nechoďte, nech neutrpíte nejakú depresívnu ujmu']; dictionary[154] = ['chip', 'jeden z úderov, ktorý užívajú hráči pri krátkej hre okolo jamkoviska']; dictionary[155] = ['chip and putt', 'výraz pre zmenšeninu golfového ihriska pre krátku hru']; dictionary[156] = ['chipper', 'špeciálna palica pre krátke prihrávky typu „chip“']; dictionary[157] = ['chipping green', 'cvičný „green“ s niekoľkými jamkami pre nácvik krátkych prihrávok k jamke']; dictionary[158] = ['chop', 'seknutý úder']; dictionary[159] = ['impact', 'moment, kedy úderová plocha hlavy palice trafí loptičku']; dictionary[160] = ['in', 'druhých devät jamiek na ihrisku, teda jamky č.10 až 18']; dictionary[161] = ['in-out', 'výraz pre švih palíc, kedy hlava palice pretína optimálnu líniu úderu z vnútra von']; dictionary[162] = ['index', 'výraz pre obtiažnosť jamiek na "score card" - viz "hcp", "stroke"']; dictionary[163] = ['indoor', 'golfová hala, ktorú golfisti využívajú v mesiacoch, kedy nie je možné hrať vonku na ihriskách, ktorá je vybavená golfovými simulátormi, cvičným jamkoviskom a je v nej taktiež skrátený „driving range“']; dictionary[164] = ['irons', 'palice s kratšími násadami než majú „woods“ a tenšou kovovou hlavou, obvykle v zostave 3 až 9']; dictionary[165] = ['ladies', 'dámy']; dictionary[166] = ['ladies day', 'dámský deň, kedy je ihrisko vyhradené len golfistkám']; dictionary[167] = ['ladies tee', 'dámské odpalisko']; dictionary[168] = ['lake balls', 'loptičky vylovené z „water hazards“ alebo vodných prekážok']; dictionary[169] = ['lateral water hazard', 'pozdĺžna vodná prekážka, ktorá sleduje po jednej alebo druhej strane dráhu jamky a jej hranice sú vytýčené spojnicami červených kolíkov alebo „red stakes“']; dictionary[170] = ['leaderboard', 'výsledková tabula']; dictionary[171] = ['lefthander', 'ľavoruký golfista, čo je hráč, ktorý ako švihovú používa pravú ruku']; dictionary[172] = ['links', 'ihrisko na morských piesočnatých pobrežiach, kde sa v Škótsku začínalo s golfom']; dictionary[173] = ['lob', 'úder, po ktorom letí loptička vysoko, ale na kratšiu vzdialenosť']; dictionary[174] = ['local rules', 'miestne pravidlá, ktoré podľa Pravidiel golfu, špecifikujú zvláštnosti každého ihriska']; dictionary[175] = ['loft', 'odklon úderovej plochy hlavy palice od zvislej roviny']; dictionary[176] = ['long game', 'dlhá hra, teda všetky údery, po ktorých loptička letí nízko a ďaleko']; dictionary[177] = ['longest ball', 'súťaž o najdlhší odpal loptičky z odpaliska']; dictionary[178] = ['longest drive', 'pomenovanie súťaže o najdlhší odpal, počíta sa iba zastavená loptička vo vopred určenej výseči alebo na dráhe jamky - viz "fairway", ktorá sa hrá ako vložená a samostatne odmeňovaná pri turnajoch']; dictionary[179] = ['lost ball', 'stratená loptička']; dictionary[180] = ['LPGA', 'skratka pre „Ladies Professional Golf Association“ alebo "dámsku profesionálnu golfovú asociáciu"']; dictionary[181] = ['major', 'pomenovanie pre najväčší z golfových turnajov tvoriaci „Grand Slam“']; dictionary[182] = ['marker', 'zapisovateľ, ktorý zapisuje hráčovi jeho výsledky a musí „score card“ rovnako ako hráč podpísať']; dictionary[183] = ['marshal', 'osoba, ktorá sleduje chovanie hráčov na irhisku a prípadne rieši problémy s tým spojené']; dictionary[184] = ['match play', 'hra na jamky, kedy hráč súperí samostane o každú jamku na ihrisku']; dictionary[185] = ['medal play', 'hra na rány, kedy sa hráčom započítavajú všetky údery']; dictionary[186] = ['member of club', 'člen klubu']; dictionary[187] = ['mulligan', 'výraz známý po celom svete, užívaný proti Pravidlám golfu, pre druhý beztrestný odpal loptičky na prvom odpalisku, keď sa hráčovi prvý odpal nepodaril podľa predstáv hráča']; dictionary[188] = ['municipal', 'verejné ihrisko obvykle v správe mesta alebo obce, kde môže hrať každý bez ohľadu na jeho výkonnosť či „handicap“']; dictionary[189] = ['nearest to the pin', 'najbližšie k jamke - vkladaná súťaž pri turnajoch na jamkách majúcich par 3']; dictionary[190] = ['next tee', 'ďalšie odpalisko alebo "tee", pokiaľ chcete "teeing ground"']; dictionary[191] = ['nine iron', 'palica typu železo alebo "iron" číslo 9']; dictionary[192] = ['ninetheen hole', 'najslávnejší a najznámejší zo všetkých golfových jamiek na svete, ktorá je na každom ihrisku a kde hráči dokončujú definitívne hru, je to bar v klubovne, kde sú vyrovnávané účty za hru']; dictionary[193] = ['obstruction', 'akékoľvek pohyblivé či nepohyblivé umelo vytvorené prekážky']; dictionary[194] = ['offset', 'úderové líce hlavy palice je posunuté za os násady (viz "shaft")']; dictionary[195] = ['Old Course', 'najslávnejšie golfové ihrisko na svete v škotskom St.Andrrews']; dictionary[196] = ['onset', 'úderové líce hlavy palice je predsadené pred os násady (viz "shaft")']; dictionary[197] = ['open', 'profesionálný turnaj, ktorého sa môžu zúčastniť aj amatérsky hráči']; dictionary[198] = ['order of play', 'poradie hry, ktoré je podľa štartovnej listiny, je nutné ho dodržať po celú dobu hry']; dictionary[199] = ['out', 'prvých deväť jamiek na ihrisku, teda jamky č. 1 až 9']; dictionary[200] = ['out of bounds', 'územie za hranicami ihriska alebo zázemie, na ktorom už hra neplatí']; dictionary[201] = ['out-in', 'výraz pre švih palíc, kedy hlava palice pretína optimálnu líniu úderu zvonku dovnútra']; dictionary[202] = ['pace of play', 'rýchlosť hry – jeden z bodov golfovej etiky vyzývajúci hráčov k dodržovaniu tempa hry (15 minút na jamku pre štyroch hráčov)']; dictionary[203] = ['par', '1.norma jamky, ktorá udáva, na koľko úderov by ju mal zahrať veľmi dobrý hráč, majúci „handicap“ nula
2.norma celého ihriska, ktorá je súčtom noriem všetkých osemnástich jamiek']; dictionary[204] = ['PAR', 'zaujímavé vysvetlenie pre slovo „par“ - „professional average result“ alebo "profesionálný priemerný výsledok"']; dictionary[205] = ['parkland', 'golfové ihrisko vo vnútrozemí, obvykle s vyrastenými stromami, porastom a udržovanými ostatnými plochami, pripomínajúce park']; dictionary[206] = ['penalties for breach', 'tresty za porušenie – postih z časti Pravidel golfu týkajúci sa etiky']; dictionary[207] = ['penalty', 'trestný úder, ktorý si hráč v niektorých prípadoch pripisuje, napr. pred odpalom druhej, novej loptičky z odpaliska']; dictionary[208] = ['penalty stroke', 'trestná rána alebo úder, či už jeden alebo viac, ktoré sú hráčovi pridané za porušenie pravidiel']; dictionary[209] = ['pencil bag', 'ľahký ceruzkový bag na pár palíc obvykle s jedným vačkom']; dictionary[210] = ['PGA', 'skratka "Professional Golfers´ Association" alebo "Asociácie golfových profesionálov" v Spojených štátoch amerických']; dictionary[211] = ['PGA tour', 'celosezónny seriál turnajov profesionálnych golfistov']; dictionary[212] = ['PGAC', 'skratka "Professional Golfers´Association of Czech Republic" alebo "Asociácie golfových profesionálov v Českej republike"']; dictionary[213] = ['pin position', 'pozícia jamky na jamkovisku']; dictionary[214] = ['pinch', 'krátka seknutá prihrávka na „green“']; dictionary[215] = ['pitch', 'krátka výsoká prihrávka s mäkkým dopadom a krátkym dobehem loptičky']; dictionary[216] = ['pitching wedge', 'palica s väčším odklonom úderovej plochy hlavy palice, užívaná pre hru na krátku vzdialenosť, ale umožňujúca zahrať vysoký lob']; dictionary[217] = ['pitchmark', 'dierka, ktorú po sebe zanechá loptička po dopade na „green“']; dictionary[218] = ['play as it lies', 'hraj jak to leží – platí v golfe od roku 1744, kedy boli vydané prvé Pravidlá golfu']; dictionary[219] = ['player', 'hráč']; dictionary[220] = ['pot bunker', 'hlboká so strmým brehom piesková jama pripomínajúca tvarom kvetináč']; dictionary[221] = ['practice bunker', 'cvičný „bunker“ alebo piesková jama pre nácvik úderov z piesku']; dictionary[222] = ['practice swing', 'cvičný švih, ktorý hráč uskutočňuje pred vlastným odpalom']; dictionary[223] = ['priority on the course', 'prednosť na ihrisku – jeden z bodov golfovej etiky, určujúci, kdo má prednosť na ihrisku']; dictionary[224] = ['privat', 'ihrisko, na ktorom môžu hrať len členovia klubu, ktorých je stanovami klubu daný počet, pretože zaplatili toľko za vstup do klubu, že chcú mať ihrisko len pre seba a ďalší člen je obvykle prijatý nie vďaka plnej peňaženke, ale preto, že jeden z terajších členov zomrel']; dictionary[225] = ['PRO', 'skrátené označenie pre golfového profesionála']; dictionary[226] = ['pro shop', 'obchod s golfovým vybavením, či už na ihrisku alebo v meste']; dictionary[227] = ['professional', 'golfista, ktorý má golf ako svoje zamestnanie, či už vyučuje ako tréner alebo hrá turnaje o peňažné ceny']; dictionary[228] = ['provisional ball', 'provizórna loptička, ktorou môže hráč hrať až do úrovne, kde predpokladá, že leží jeho prvá loptička']; dictionary[229] = ['public', 'verejné ihrisko obvykle v správe mesta alebo obce, kde môže hrať každý bez ohľadu na jeho výkonnosť či „handicap“']; dictionary[230] = ['pull', 'úder, po ktorom loptička letí priamo, ale vľavo od zamysleného cieľa']; dictionary[231] = ['punch', 'úder zahraný s krátkym náprahom palice, ktorá má malý „loft“ nižšie nad zemou pri hre pod vetrom']; dictionary[232] = ['push', 'úder, po ktorom loptička letí priamo, ale vpravo od zamysleného cieľa']; dictionary[233] = ['putt', 'úder, ktorým sa hráč snaží zahrať loptičku do jamky, užívajúc pri tom „putter“']; dictionary[234] = ['putter', 'špeciálna palica pre dohrávanie loptičky do jamky']; dictionary[235] = ['putting', 'patovanie alebo hra palicou zvanou „putter“ na jamkovisku pri dohrávaní loptičky do jamky']; dictionary[236] = ['putting green', 'cvičný grýn s niekoľkými jamkami pre nácvik patovania']; dictionary[237] = ['PW', 'skratka pre „pitching wedge“']; dictionary[238] = ['quiet', 'ticho']; dictionary[239] = ['quiet please', 'kľud prosím']; dictionary[240] = ['R&A', 'skratka pre “Royal and Ancient“ alebo "kráľovský a starodávny"']; dictionary[241] = ['R&A GC of St.Andrews', 'skrátený názov jedného z najstarších golfových klubov na svete – “Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews“']; dictionary[242] = ['R&A Rules Limited', 'Súčasť „Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews“, ktorá je zodpovedná za vydávanie celosvetovo platných Pravidiel golfu spolu s „USGA“']; dictionary[243] = ['RANDA', 'prepis „Royal and Ancient“ alebo R and A']; dictionary[244] = ['range ball', 'cvičná loptička pre „driving range“, s ktorou je hra na ihrisku zakázaná']; dictionary[245] = ['rating', 'hodnotenie alebo normovanie ihriska']; dictionary[246] = ['read green', 'čítať „green“ pred hraním loptičky do jamky je základ dobrého úderu, hráč zkúma nerovnosti a snaží sa nájsť najlepšiu cestu pre následujúci „putt“']; dictionary[247] = ['red stakes', 'červené kolíky
1.používajú sa pre vytýčenie hraníc „pozdĺžnej vodnej prekážky“ alebo "lateral water hazard"
2.používajú sa pre vyznačenie vzdialenosti 100m od začiatku jamkoviska']; dictionary[248] = ['regulation', 'výraz pre zahranie loptičky na „green“ podľa normy, teda o dva údery menej než je „par“ jamky']; dictionary[249] = ['rental', 'prenájom golfových potrieb na ihrisku, či už je to „bag“ s palicami alebo „trolley“ či „cart“ alebo „buggy“']; dictionary[250] = ['repair tool', 'malý vidličkovitý nástroj, užívaný pre opravu dierok na jamkovisku, ktorý urobila loptička po dopade']; dictionary[251] = ['resort', 'väčšinou hotelový komplex, kde je mimo iné športovisko i „golf course“']; dictionary[252] = ['righthander', 'pravoruký golfista, čo je hráč, ktorý ako švihovú používa ľavú ruku']; dictionary[253] = ['rookie', 'výraz pre nováčika na turnajoch „PGA tour“']; dictionary[254] = ['rough', 'vysoká nekosená tráva mezi dráhami jamiek']; dictionary[255] = ['round', 'kolo, teda hra na osemnásť jamiek']; dictionary[256] = ['Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews', 'názov jedného z najstarších golfových klubov na svete – „Kráľovského a starodávneho golfového klubu zo St. Andrews“, sídliaceho u ihriska „Old Course“']; dictionary[257] = ['rule 90-degree', '"RŮL NAJNTY DYGRÝ" - deväťdesiat stupňové pravidlo, užívané na niektorých ihriskách pre jazdu vozíkov, ktorými musia hráči jazdiť po cestách lemujúcich dráhy jamiek a len z nich kolmo dochádzať k loptičkám a späť']; dictionary[258] = ['Rules of Golf', 'celosvetovo platné Pravidlá golfu, ktoré vydáva „R&A Rules Limited“ a „USGA“ v štvor ročných cykloch']; dictionary[259] = ['safety', 'bezpečnosť, jedno z pravidiel golfovej etiky, kedy sú hráči povinní neohrozovať svoju hru ani chovaním ostatných hráčov']; dictionary[260] = ['sand bunker', 'umelo vytvorená rôzne hlboká a tiež rôzne veľká prehlbenina v dráhe jamky alebo na jej okraji či v okolí jamkoviska s pieskom na dne']; dictionary[261] = ['sand wedge', 'palica pre hru z pieskovej prehlbeniny zvanej „sand bunker“, ktorá má spodnú plochu vypuklú, tzv. „bounce“ ']; dictionary[262] = ['score card', 'kartička s tabuľkou, kde má každá jamka vyznačené číslo, „par“, dĺžku i obtiažnosť, do nej hráči zapisujú výsledky svojej hry na jednotlivých jamkách']; dictionary[263] = ['semiprivat', 'prívlastok pripojený k niektorému ihrisku, na ktorom môžete hrať len s členom klubu, ktorý vás pozval a zodpovedá za vás']; dictionary[264] = ['semirough', 'pás trávy, lemujúcí dráhu jamky s vyžšou trávou než má „fairway“, ale nižšou ako má „rough“']; dictionary[265] = ['set', 'sada palíc, obvykle v zostave 3x „wood“, 7x „iron“, PW, SW a „putter“']; dictionary[266] = ['seven iron', 'palica typu železo alebo "iron" číslo 7']; dictionary[267] = ['shaft', 'násada golfovej palice, buď ocelová alebo z umelo vytvorených materiálov, nazývaná nie úplne presne „grafitová“']; dictionary[268] = ['shoes', 'golfové topánky, ktoré majú na podrážke buď výmenné kovové špičky zvané „spikes“ alebo umelohmotné „vrtuľky“ nazývané „soft spikes“']; dictionary[269] = ['short game', 'krátka hra v okolí jamkoviska']; dictionary[270] = ['shot', 'rána alebo odpál loptičky']; dictionary[271] = ['shotgun start', 'anglický výraz pre čisto český termín "cannon start", ktorý ale v golfovej angličtine nenájdete, je to štart, pri ktorom začnú pri turnaji hrať hráči naraz zo všetkých odpalísk na ihrisku']; dictionary[272] = ['side bunker', 'piesková prekážka v okolí jamkoviska, komplikujúca prihrávku na "green"']; dictionary[273] = ['signature', 'podpis, ktorým hráč a zapisovateľ potvrdzuje pred odovzdaním správnosť zapísaných výsledkov na "score card"']; dictionary[274] = ['six iron', 'palica typu železo alebo "iron" číslo 6']; dictionary[275] = ['slice', 'loptička letí vzduchom oblúkom doprava, pred plece golfistu (platí pre pravorukého golfistu)']; dictionary[276] = ['slope rating', 'sklonové hodnotenie je súčasťou normovania ihriska (viz „USGA rating“)']; dictionary[277] = ['soft green', 'mäkké jamkovisko']; dictionary[278] = ['soft spikes', 'umelohmotné výmenné „vrtuľky“ na podrážke topánok, ktoré pomáhajú udržať hráčovu stabilitu pri golfovom švihu']; dictionary[279] = ['spikes', 'kovové výmenné „špičky“ na podrážke golfových topánok, ktoré napomáhajú golfistovi udržať stabilitu pri švihu']; dictionary[280] = ['spirit of the game', 'duch hry – jeden z bodov etiky v Pravidlách golfu, vyžadujúci úctu k súperovi a ihrisku']; dictionary[281] = ['sprinkler head', 'ostrekovacia hlava zavlažovacieho systému na ihrisku']; dictionary[282] = ['square', '1.zhodný výsledok pri hre na jamky
2.kolmo nastavené úderové líce palice na smer predpokladaného úderu']; dictionary[283] = ['SR', 'skratka pre „slope rating“ alebo "hodnotenie sklonu"']; dictionary[284] = ['stableford', 'systém, pri ktorom sú údery z hry prepočítavané hráčovi na body s ohľadom na jeho „handicap“']; dictionary[285] = ['stakes', 'kolíky, ktorými sú vymedzené hranice, napr. ihrisko, vodných prekážok, bio zón a pôdy v oprave, ďalej sa užívajú pre vyznačenie vzdialenosti od začiatku jamkoviska']; dictionary[286] = ['stand bag', 'stojací bag, ktorý po postavení na zem vďaka upevnenému mechanizmu vytrčí dve kovové nožičky, takže sa bag neváľa na zemi']; dictionary[287] = ['standard scratch score', 'systém hodnotenia hracích výsledkov, ktorý sa skôr užíval tiež u nás']; dictionary[288] = ['start time', 'štartovný čas, kedy hráči začínají hru na väčšinou prvnom odpalisku (viz "tee time")']; dictionary[289] = ['starter', 'osoba, ktorá určuje hráčom, kedy majú začať hrať z odpaliska']; dictionary[290] = ['steel shaft', 'oceľová násada palice']; dictionary[291] = ['stimp', 'neoficiálne merná jednotka, v ktorej sa vyjadruje rýchlosť jamkovísk, teda akú vzdialenosť ujde loptička po spustení z nástroja zvaného "stimpmeter"']; dictionary[292] = ['stimpmeter', 'nástroj na meranie rýchlosti jamkoviska']; dictionary[293] = ['stroke', '1.úder alebo rána
2.obtiažnosť jamiek na "score card" - viz "hcp"']; dictionary[294] = ['stroke play', 'hra na rány, „najkrutejšia“ a zároveň najdemokratickejšia hra v golfe, ktorá preverí schopnosti každého golfistu']; dictionary[295] = ['SW', 'skratka pre „sand wedge“']; dictionary[296] = ['swing', 'golfový švih, ktorý môže byť plný alebo skrátený podľa potreby']; dictionary[297] = ['tee', 'podstavec, drevený alebo umelohmotný, obvykle v tvare klinčekov pod loptičku, ktorý sa používa pri údere z odpaliska, aby bola loptička vyžšie nad terénom a mohla byť zasiahnutá pri odpale stredom úderovej plochy hlavy palice']; dictionary[298] = ['tee time', 'štartovný čas skupinky hráčov, kedy môžu začať hru obvykle na prvom odpalisku']; dictionary[299] = ['teeing ground', 'odpalisko na každej jamke na ihrisku, minimálne sú dve na každej jamke, obzvlášť pre pánov a bližšie k jamkovisku pre dámy']; dictionary[300] = ['ten finger grip', 'držanie palice všetkými desiatimi prstami tak, že sú priamo na držadle palice']; dictionary[301] = ['texas scramble', 'hra, ktorú môžu hrať dvaja, traja alebo štyria hráči, klasifikovaní ako jeden, a hrajúci s jednou loptičkou alebo každý hráč hrá svojou, vyberajú lepšie pozície odpálených loptičiek a z tých hrajú potom všetci ďalší úder']; dictionary[302] = ['Thirtheen Articles', '„Trinásť článkov“ bol názov prvých golfových pravidiel, vydaných v roku 1744']; dictionary[303] = ['three iron', 'palica typu železo alebo "iron" číslo 3']; dictionary[304] = ['three piece ball', 'trojvrstvová loptička s obalovým plášťom']; dictionary[305] = ['timing', 'výraz pre „časovanie“ správne vykonaného golfového švihu koordinovane celým telom']; dictionary[306] = ['tin cup', 'cínový pohár, čo boli prapôvodné vložky do jamiek, dnes nahradené vložkami z umelej hmoty']; dictionary[307] = ['total', 'riadok na "score card", v ktorom je súčet prvých ("out") a druhých ("in") deviatich jamiek']; dictionary[308] = ['tour', 'seriál golfových turnajov']; dictionary[309] = ['tournament', 'turnaj']; dictionary[310] = ['triple bogey', '(+3) – počet ran na jednej jamke vyžší o tri než je norma alebo „par“ jamky']; dictionary[311] = ['trolley', 'vozík, väčšinou skládací, na ktorý si golfista pripevní svoj „bag“ s palicami, a tiahne ho za sebou po ihrisku, alebo je vozík na elektrický pohon, napríklad s diaľkovým ovládaním']; dictionary[312] = ['two piece ball', 'dojvrstvová loptička s obalovým plášťom']; dictionary[313] = ['two tee start', 'štart pri turnaji, kedy sú hráči rozdelení na dve skupiny a postupne štartujú z odpalísk jamiek číslo 1 a 10']; dictionary[314] = ['umbrella', 'dáždnik, jedna z nevyhnutností golfistovho vybavenia']; dictionary[315] = ['United States Golf Association', 'Golfová asociácia Spojených štátov amerických, ktorá spolu s "R&A Rules Limited" vydávajú Pravidlá golfu, platné na celom svete']; dictionary[316] = ['uphill', 'hore do kopca']; dictionary[317] = ['USGA', 'Skratka pre Golfovú asociáciu Spojených štátov amerických, ktorá spolu s R&A Rules Limited je zodpovedná za celosvetovo platné Pravidla golfu']; dictionary[318] = ['USGA rating', 'hodnotenie golfových ihrísk podľa systému Golfovej asociácie Spojených štátov amerických (viz USGA), ktoré je užívané tiež u nás pre tzv. Znormovanie ihrísk, majúci dve časti - "course rating" (viz CR) a "slope rating" (viz SR)']; dictionary[319] = ['waggle', 'kymácanie palicou pred jej založením za loptičku']; dictionary[320] = ['water hazard', 'vodná prekážka, či-potok, rieka, záliv apod., cez ktorú musíte hrať smerom na „green“, mylne nazývaná „priečna“, ale tento termín Pravidla golfu nepoznajú, jej hranice sú vytýčené spojnicami žltých kolíkov alebo „yellow stakes“']; dictionary[321] = ['wedge', 'palice typu „iron“ užívané pre krátke vysoké rány, zpravidla má golfista minimálne dve – „pitching wedge“ a „sand wedge“']; dictionary[322] = ['white stakes', 'biele kolíky vytyčujúce hranice ihriska, za nimi sa nehrá, pretože ste mimo ihriska, s týmito kolíkmi na rozdiel od všetkých ostatných nesmie golfista manipulovať ani ich vytiahnuť zo zeme']; dictionary[323] = ['woods', 'palica nazvaná drevom, vyznačujúca sa dlhými násadami a "bambulovitými" hlavami, používané pre hru na dlhšie vzdialenosti']; dictionary[324] = ['wrong ball', 'nesprávna loptička']; dictionary[325] = ['x-out', 'označenie loptičiek, ktoré nedostali známku I.akosti, ale s ktorými je možné hrať, jedná sa väčšinou o kozmetické vady']; dictionary[326] = ['xxx', 'označenie loptičiek nepovolených ku hre']; dictionary[327] = ['yard', 'dĺžková miera (1 yard = 0,91 m)']; dictionary[328] = ['yardage book', 'malý zošitok s rozkreslenými jamkami na jednotlivých listoch s informačným vyznačením vzdialeností každej jamky od viditeľných orientačných bodov (viz course guide) alebo čisto "hezky česky" "birdie card", čo golfová angličtina nepozná']; dictionary[329] = ['yds', 'skratka pre „yards“']; dictionary[330] = ['yellow stakes', 'žlté kolíky
1.užívajú sa pre vytýčenie hraníc vodných prekážok alebo "water hazards"
2.užívajú sa pre označenie vzdielenosti 150m od začiatku jamkoviska (viz "green")']; dictionary[331] = ['yips', 'trasenie rukami pri založení palice za loptičku vzniknuté nervozitou hráča']; dictionary[332] = ['zone', 'časť ihriska, väčšinou chránená, teda so zakázaným vstupom']; dictionary[333] = ['zone of eligibility', 'zóna vhodnosti - vložená súťaž pri turnajoch, kedy sa na dlhej rovnej dráhe jamky vytýči priestor, do súťaže sa započítavajú len loptičky, ktoré zostanú po odpale v tomto priestore']; /* * vyberu nahodne polozku pro prvni zobrazeni */ var dict_index = Math.floor(Math.random() * dictionary.length); Event.onDOMReady(function() { dict_update() }); /* * zobrazeni hesla po nahrani stranky volanim Event.onDOMReady * a po prepnuti polozky volanim dict_prev() a dict_next() */ function dict_update() { if(dictionary.length == 0) return; $('rp-dict-keyword').innerHTML = dictionary[dict_index][0]; $('rp-dict-desc').innerHTML = dictionary[dict_index][1]; $('rp-dict-status').innerHTML = (dict_index + 1) + ' / ' + dictionary.length; } /* * prepnuti na nahodnou predchozi polozku (0 - 10) */ function dict_prev() { step = Math.ceil(Math.random() * 10); dict_index -= step; if(dict_index < 0) dict_index += dictionary.length; dict_update(); } /* * prepnuti na nahodnout nasledujici polozku (0 - 10) */ function dict_next() { step = Math.ceil(Math.random() * 10); dict_index += step; if(dict_index >= dictionary.length) dict_index -= dictionary.length; dict_update(); }