SlovakiaGolf.sk | Slovníček golfových pojmov

Slovníček golfových pojmov

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  všetky hesla


ladies

dámy

ladies day

dámský deň, kedy je ihrisko vyhradené len golfistkám

ladies tee

dámské odpalisko

lake balls

loptičky vylovené z „water hazards“ alebo vodných prekážok

lateral water hazard

pozdĺžna vodná prekážka, ktorá sleduje po jednej alebo druhej strane dráhu jamky a jej hranice sú vytýčené spojnicami červených kolíkov alebo „red stakes“

leaderboard

výsledková tabula

lefthander

ľavoruký golfista, čo je hráč, ktorý ako švihovú používa pravú ruku

links

ihrisko na morských piesočnatých pobrežiach, kde sa v Škótsku začínalo s golfom

lob

úder, po ktorom letí loptička vysoko, ale na kratšiu vzdialenosť

local rules

miestne pravidlá, ktoré podľa Pravidiel golfu, špecifikujú zvláštnosti každého ihriska

loft

odklon úderovej plochy hlavy palice od zvislej roviny

long game

dlhá hra, teda všetky údery, po ktorých loptička letí nízko a ďaleko

longest ball

súťaž o najdlhší odpal loptičky z odpaliska

longest drive

pomenovanie súťaže o najdlhší odpal, počíta sa iba zastavená loptička vo vopred určenej výseči alebo na dráhe jamky - viz "fairway", ktorá sa hrá ako vložená a samostatne odmeňovaná pri turnajoch

lost ball

stratená loptička

LPGA

skratka pre „Ladies Professional Golf Association“ alebo "dámsku profesionálnu golfovú asociáciu"