SlovakiaGolf.sk | Slovníček golfových pojmov

Slovníček golfových pojmov

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  všetky hesla


pace of play

rýchlosť hry – jeden z bodov golfovej etiky vyzývajúci hráčov k dodržovaniu tempa hry (15 minút na jamku pre štyroch hráčov)

par

1.norma jamky, ktorá udáva, na koľko úderov by ju mal zahrať veľmi dobrý hráč, majúci „handicap“ nula
2.norma celého ihriska, ktorá je súčtom noriem všetkých osemnástich jamiek

PAR

zaujímavé vysvetlenie pre slovo „par“ - „professional average result“ alebo "profesionálný priemerný výsledok"

parkland

golfové ihrisko vo vnútrozemí, obvykle s vyrastenými stromami, porastom a udržovanými ostatnými plochami, pripomínajúce park

penalties for breach

tresty za porušenie – postih z časti Pravidel golfu týkajúci sa etiky

penalty

trestný úder, ktorý si hráč v niektorých prípadoch pripisuje, napr. pred odpalom druhej, novej loptičky z odpaliska

penalty stroke

trestná rána alebo úder, či už jeden alebo viac, ktoré sú hráčovi pridané za porušenie pravidiel

pencil bag

ľahký ceruzkový bag na pár palíc obvykle s jedným vačkom

PGA

skratka "Professional Golfers´ Association" alebo "Asociácie golfových profesionálov" v Spojených štátoch amerických

PGA tour

celosezónny seriál turnajov profesionálnych golfistov

PGAC

skratka "Professional Golfers´Association of Czech Republic" alebo "Asociácie golfových profesionálov v Českej republike"

pin position

pozícia jamky na jamkovisku

pinch

krátka seknutá prihrávka na „green“

pitch

krátka výsoká prihrávka s mäkkým dopadom a krátkym dobehem loptičky

pitching wedge

palica s väčším odklonom úderovej plochy hlavy palice, užívaná pre hru na krátku vzdialenosť, ale umožňujúca zahrať vysoký lob

pitchmark

dierka, ktorú po sebe zanechá loptička po dopade na „green“

play as it lies

hraj jak to leží – platí v golfe od roku 1744, kedy boli vydané prvé Pravidlá golfu

player

hráč

pot bunker

hlboká so strmým brehom piesková jama pripomínajúca tvarom kvetináč

practice bunker

cvičný „bunker“ alebo piesková jama pre nácvik úderov z piesku

practice swing

cvičný švih, ktorý hráč uskutočňuje pred vlastným odpalom

priority on the course

prednosť na ihrisku – jeden z bodov golfovej etiky, určujúci, kdo má prednosť na ihrisku

privat

ihrisko, na ktorom môžu hrať len členovia klubu, ktorých je stanovami klubu daný počet, pretože zaplatili toľko za vstup do klubu, že chcú mať ihrisko len pre seba a ďalší člen je obvykle prijatý nie vďaka plnej peňaženke, ale preto, že jeden z terajších členov zomrel

PRO

skrátené označenie pre golfového profesionála

pro shop

obchod s golfovým vybavením, či už na ihrisku alebo v meste

professional

golfista, ktorý má golf ako svoje zamestnanie, či už vyučuje ako tréner alebo hrá turnaje o peňažné ceny

provisional ball

provizórna loptička, ktorou môže hráč hrať až do úrovne, kde predpokladá, že leží jeho prvá loptička

public

verejné ihrisko obvykle v správe mesta alebo obce, kde môže hrať každý bez ohľadu na jeho výkonnosť či „handicap“

pull

úder, po ktorom loptička letí priamo, ale vľavo od zamysleného cieľa

punch

úder zahraný s krátkym náprahom palice, ktorá má malý „loft“ nižšie nad zemou pri hre pod vetrom

push

úder, po ktorom loptička letí priamo, ale vpravo od zamysleného cieľa

putt

úder, ktorým sa hráč snaží zahrať loptičku do jamky, užívajúc pri tom „putter“

putter

špeciálna palica pre dohrávanie loptičky do jamky

putting

patovanie alebo hra palicou zvanou „putter“ na jamkovisku pri dohrávaní loptičky do jamky

putting green

cvičný grýn s niekoľkými jamkami pre nácvik patovania

PW

skratka pre „pitching wedge“