SlovakiaGolf.sk | Slovníček golfových pojmov

Slovníček golfových pojmov

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  všetky hesla


R&A

skratka pre “Royal and Ancient“ alebo "kráľovský a starodávny"

R&A GC of St.Andrews

skrátený názov jedného z najstarších golfových klubov na svete – “Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews“

R&A Rules Limited

Súčasť „Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews“, ktorá je zodpovedná za vydávanie celosvetovo platných Pravidiel golfu spolu s „USGA“

RANDA

prepis „Royal and Ancient“ alebo R and A

range ball

cvičná loptička pre „driving range“, s ktorou je hra na ihrisku zakázaná

rating

hodnotenie alebo normovanie ihriska

read green

čítať „green“ pred hraním loptičky do jamky je základ dobrého úderu, hráč zkúma nerovnosti a snaží sa nájsť najlepšiu cestu pre následujúci „putt“

red stakes

červené kolíky
1.používajú sa pre vytýčenie hraníc „pozdĺžnej vodnej prekážky“ alebo "lateral water hazard"
2.používajú sa pre vyznačenie vzdialenosti 100m od začiatku jamkoviska

regulation

výraz pre zahranie loptičky na „green“ podľa normy, teda o dva údery menej než je „par“ jamky

rental

prenájom golfových potrieb na ihrisku, či už je to „bag“ s palicami alebo „trolley“ či „cart“ alebo „buggy“

repair tool

malý vidličkovitý nástroj, užívaný pre opravu dierok na jamkovisku, ktorý urobila loptička po dopade

resort

väčšinou hotelový komplex, kde je mimo iné športovisko i „golf course“

righthander

pravoruký golfista, čo je hráč, ktorý ako švihovú používa ľavú ruku

rookie

výraz pre nováčika na turnajoch „PGA tour“

rough

vysoká nekosená tráva mezi dráhami jamiek

round

kolo, teda hra na osemnásť jamiek

Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews

názov jedného z najstarších golfových klubov na svete – „Kráľovského a starodávneho golfového klubu zo St. Andrews“, sídliaceho u ihriska „Old Course“

rule 90-degree

"RŮL NAJNTY DYGRÝ" - deväťdesiat stupňové pravidlo, užívané na niektorých ihriskách pre jazdu vozíkov, ktorými musia hráči jazdiť po cestách lemujúcich dráhy jamiek a len z nich kolmo dochádzať k loptičkám a späť

Rules of Golf

celosvetovo platné Pravidlá golfu, ktoré vydáva „R&A Rules Limited“ a „USGA“ v štvor ročných cykloch