SlovakiaGolf.sk | Slovníček golfových pojmov

Slovníček golfových pojmov

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  všetky hesla


safety

bezpečnosť, jedno z pravidiel golfovej etiky, kedy sú hráči povinní neohrozovať svoju hru ani chovaním ostatných hráčov

sand bunker

umelo vytvorená rôzne hlboká a tiež rôzne veľká prehlbenina v dráhe jamky alebo na jej okraji či v okolí jamkoviska s pieskom na dne

sand wedge

palica pre hru z pieskovej prehlbeniny zvanej „sand bunker“, ktorá má spodnú plochu vypuklú, tzv. „bounce“

score card

kartička s tabuľkou, kde má každá jamka vyznačené číslo, „par“, dĺžku i obtiažnosť, do nej hráči zapisujú výsledky svojej hry na jednotlivých jamkách

semiprivat

prívlastok pripojený k niektorému ihrisku, na ktorom môžete hrať len s členom klubu, ktorý vás pozval a zodpovedá za vás

semirough

pás trávy, lemujúcí dráhu jamky s vyžšou trávou než má „fairway“, ale nižšou ako má „rough“

set

sada palíc, obvykle v zostave 3x „wood“, 7x „iron“, PW, SW a „putter“

seven iron

palica typu železo alebo "iron" číslo 7

shaft

násada golfovej palice, buď ocelová alebo z umelo vytvorených materiálov, nazývaná nie úplne presne „grafitová“

shoes

golfové topánky, ktoré majú na podrážke buď výmenné kovové špičky zvané „spikes“ alebo umelohmotné „vrtuľky“ nazývané „soft spikes“

short game

krátka hra v okolí jamkoviska

shot

rána alebo odpál loptičky

shotgun start

anglický výraz pre čisto český termín "cannon start", ktorý ale v golfovej angličtine nenájdete, je to štart, pri ktorom začnú pri turnaji hrať hráči naraz zo všetkých odpalísk na ihrisku

side bunker

piesková prekážka v okolí jamkoviska, komplikujúca prihrávku na "green"

signature

podpis, ktorým hráč a zapisovateľ potvrdzuje pred odovzdaním správnosť zapísaných výsledkov na "score card"

six iron

palica typu železo alebo "iron" číslo 6

slice

loptička letí vzduchom oblúkom doprava, pred plece golfistu (platí pre pravorukého golfistu)

slope rating

sklonové hodnotenie je súčasťou normovania ihriska (viz „USGA rating“)

soft green

mäkké jamkovisko

soft spikes

umelohmotné výmenné „vrtuľky“ na podrážke topánok, ktoré pomáhajú udržať hráčovu stabilitu pri golfovom švihu

spikes

kovové výmenné „špičky“ na podrážke golfových topánok, ktoré napomáhajú golfistovi udržať stabilitu pri švihu

spirit of the game

duch hry – jeden z bodov etiky v Pravidlách golfu, vyžadujúci úctu k súperovi a ihrisku

sprinkler head

ostrekovacia hlava zavlažovacieho systému na ihrisku

square

1.zhodný výsledok pri hre na jamky
2.kolmo nastavené úderové líce palice na smer predpokladaného úderu

SR

skratka pre „slope rating“ alebo "hodnotenie sklonu"

stableford

systém, pri ktorom sú údery z hry prepočítavané hráčovi na body s ohľadom na jeho „handicap“

stakes

kolíky, ktorými sú vymedzené hranice, napr. ihrisko, vodných prekážok, bio zón a pôdy v oprave, ďalej sa užívajú pre vyznačenie vzdialenosti od začiatku jamkoviska

stand bag

stojací bag, ktorý po postavení na zem vďaka upevnenému mechanizmu vytrčí dve kovové nožičky, takže sa bag neváľa na zemi

standard scratch score

systém hodnotenia hracích výsledkov, ktorý sa skôr užíval tiež u nás

start time

štartovný čas, kedy hráči začínají hru na väčšinou prvnom odpalisku (viz "tee time")

starter

osoba, ktorá určuje hráčom, kedy majú začať hrať z odpaliska

steel shaft

oceľová násada palice

stimp

neoficiálne merná jednotka, v ktorej sa vyjadruje rýchlosť jamkovísk, teda akú vzdialenosť ujde loptička po spustení z nástroja zvaného "stimpmeter"

stimpmeter

nástroj na meranie rýchlosti jamkoviska

stroke

1.úder alebo rána
2.obtiažnosť jamiek na "score card" - viz "hcp"

stroke play

hra na rány, „najkrutejšia“ a zároveň najdemokratickejšia hra v golfe, ktorá preverí schopnosti každého golfistu

SW

skratka pre „sand wedge“

swing

golfový švih, ktorý môže byť plný alebo skrátený podľa potreby