SlovakiaGolf.sk | Slovníček golfových pojmov

Slovníček golfových pojmov

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  všetky hesla


yard

dĺžková miera (1 yard = 0,91 m)

yardage book

malý zošitok s rozkreslenými jamkami na jednotlivých listoch s informačným vyznačením vzdialeností každej jamky od viditeľných orientačných bodov (viz course guide) alebo čisto "hezky česky" "birdie card", čo golfová angličtina nepozná

yds

skratka pre „yards“

yellow stakes

žlté kolíky
1.užívajú sa pre vytýčenie hraníc vodných prekážok alebo "water hazards"
2.užívajú sa pre označenie vzdielenosti 150m od začiatku jamkoviska (viz "green")

yips

trasenie rukami pri založení palice za loptičku vzniknuté nervozitou hráča